Generalforsamling 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00

Grundet Covid-19 situationen ved vi endnu ikke hvor mødet kan finde sted. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at afholde mødet online. Information om sted, samt endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

For at sikre at vi overholder gældende retningslinjer om størrelse på forsamlinger, skal vi bede om at I lige sender en mail til klubben, hvis I har planer om at deltage i mødet. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.

Dagsorden:

• Valg af dirigent og referent

• Fremlæggelse af beretning

• Fremlæggelse af regnskab

• Indkomne forslag*

• Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

• Valg af revisor og suppleant

• Evt.

 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før