Birkerød Film Klub for Børn og Unge arrangerer hvert år at børn i skolerne i Birkerød og Høsterkøb kan komme i biografen og se 6 gode film. Filmene er aldersinddelt i grupper som passer til 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-7 klasse. Filmene vises i Birkerød Bio.

Filmklubben er en forening drevet af frivillige. Foreningen er medlem af DaBUF (Danske Børne og UngdomsFilmklubber).


Nyheder

Nedenstående er sendt til alle medlemmer i dag. 


På grund af Corona nedlukning aflyste vi film i januar måned.

De film er vi nu klar til at vise i maj måned.

De bliver vist fra mandag d. 9. maj til torsdag d. 12. maj.

Det er på den ugedag i er tilmeldt og med film start til sædvanlig tid.

 

Husk desuden at i næste uge skal mandags/fredags holdet i biografen om fredagen, d. 8. april.

Ordinær general forsamling afholdes mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden er derfor:
 • Valg af dirigent og referent
 • Fremlæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Evt.

Ordinær general forsamling afholdes mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 på Mantziusgården i Galleriet.

Endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - www.birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

Hvis man planlægger at deltage i mødet må man gerne informere bestyrelsen inden, af hensyn til indkøb af snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.


Dagsorden


 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag*
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Evt.

 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Birkerød Filmklub for Børn og Unge

Kære medlem af Birkerød Filmklub.

Vi er klar til at vise film som planlagt i uge 6 (7. februar - 10. februar) - og vi glæder os rigtigt meget til at se en masse glade børn i biografen igen.

Alle Corona restriktioner for biografer blev fjernet 1. februar og der er derfor hverken krav om mundbind eller fremvisning af Corona pas.

Da der stadig er mange smittede, så vil vi fastholde følgende forholdsregler:
 • Hvis man ikke kan komme i skole som følge af Corona restriktioner, så kan man heller ikke komme i biografen med filmklubben
 • Vi beder jer fortsat ankomme klassevis, så tager vi jer ind en klasse af gangen, får handlet slik og placeret jer i biograf salen, således at vi undgår at forskellige klasser blandes i lobbyen

Vi forventer at vise filmene fra januar på et senere tidspunkt, datoer vil blive meldt ud i god tid inden.

Med venlig hilsen
Birkerød Filmklub for Børn og Unge

 • Gruppe A - Marts
  Gruppe A - Marts
 • Gruppe A - Februar
  Gruppe A - Februar
 • Gruppe B - Marts
  Gruppe B - Marts
 • Gruppe C - Marts
  Gruppe C - Marts
 • Gruppe C - December
  Gruppe C - December
 • Gruppe B + C - Oktober / November
  Gruppe B + C - Oktober / November
 • Gruppe A - November
  Gruppe A - November
 • Gruppe C - Januar
  Gruppe C - Januar
 • Gruppe C - November
  Gruppe C - November
 • Gruppe B - Januar
  Gruppe B - Januar
 • Gruppe C - Februar
  Gruppe C - Februar
 • Gruppe A - Oktober
  Gruppe A - Oktober