Birkerød Film Klub for Børn og Unge arrangerer hvert år at børn i skolerne i Birkerød og Høsterkøb kan komme i biografen og se 6 gode film. Filmene er aldersinddelt i grupper som passer til 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-7 klasse. Filmene vises i Birkerød Bio.

Filmklubben er en forening drevet af frivillige. Foreningen er medlem af DaBUF (Danske Børne og UngdomsFilmklubber).


Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling i Birkerød


Filmklub for børn og unge. Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.30 på Mantziusgården i Galleriet. Hvis man planlægger at deltage i mødet, må man gerne informere bestyrelsen inden, af hensyn til indkøb af snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen.  

    
Skriv til filmklubben3460@gmail.com.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent
2.     Fremlæggelse af beretning
3.     Fremlæggelse af regnskab
4.     Indkomne forslag*
5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
6.     Valg af revisor og suppleant
7.     Evt.

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før
generalforsamlingen.

Vi mangler frivillige, så kom og vær med, så vi kan drive filmklubben
videre.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Birkerød Filmklub for Børn og Unge
  • Gruppe A
  • Gruppe A
  • Gruppe A
  • Gruppe A
  • Gruppe A
  • Gruppe A