Birkerød Film Klub for Børn og Unge arrangerer hvert år at børn i skolerne i Birkerød og Høsterkøb kan komme i biografen og se 6 gode film. Filmene er aldersinddelt i grupper som passer til 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-7 klasse. Filmene vises i Birkerød Bio.

Filmklubben er en forening drevet af frivillige. Foreningen er medlem af DaBUF (Danske Børne og UngdomsFilmklubber).


Nyheder

Bestyrelsen er i gang med at planlægge sæsonen 2020 / 2021.
Da vi starter sæsonnen senere end normalt bliver det en sæson med kun 5 film. 

Vi forventer at omdele foldere med præsentation af sæsonnens program på skolerne efter efterårsferien, tilmelding bliver i starten af november og så viser vi første film i december og slutter sæsonen i april måned.

Ordinær general forsamling afholdes onsdag den 1. september 2021 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden er derfor:
 • Valg af dirigent og referent
 • Fremlæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Evt.

Tre medlemmer forlader filmklubben’s bestyrelse ved denne generalforsamling. Vi har derfor brug for nye kræfter i bestyrelsen, hvis vi også i kommende år skal kunne åbne biografdørene for mere end 1000 glade børn.

Børnefilmklubben er en forening med over 70 år på bagen.

Hvis du er forælder til børn i indskoling eller mellemtrin har vi i særlig grad brug for dig. Men enhver hvis hjerte banker for børnefilm er velkommen.

Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt, hvor vi sørger for alt det praktiske og at der bliver valgt gode film til de forskellige aldersgrupper. Der er en god ånd i bestyrelsen og vi løfter opgaverne i fællesskab.

Foreningen har frivillige som hjælper med det praktiske i forbindelse med forestillingerne i biografen.

Kunne du have lyst til at være med (enten i bestyrelsen eller som frivillig), så mød op til årets generalforsamling. Der kan du kan møde bestyrelsen og frivillige. Skriv gerne for mere information om arbejdet i foreningen på filmklubben3460@gmail.com.Indkaldelse til generalforsamling i Birkerød Filmklub for Børn og Unge

Ordinær general forsamling afholdes onsdag den 1. september 2021 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Generalforsamlingen er udsat fra foråret grundet COVID-19 restriktioner.

Information om specifikt lokale på Mantzius gården, samt endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - www.birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

Der er ikke Corona restriktioner for denne type arrangementer mere, men vi ville blive glade hvis I sender en mail til klubben, hvis I har planer om at deltage i mødet, da der serveres snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Fremlæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag*
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Evt.
*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

Nedenstående er i dag sendt til alle medlemmer.


Kære medlem af Birkerød Filmklub.

Tak for en noget anderledes sæson, som desværre langtfra forløb som forventet.
Til trods for COVIOD-19 og en lang nedlukning af alle landets biografer, så lykkedes det os dog at få lavet 3 film forestillinger for alle vores medlemmer.
Tusind tak til de frivillige som meldte sig og hjalp med at få det til at ske.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er udskudt til efter sommerferien.
Indkaldelse udsendes i august måned.

Næste sæson
Vi har endnu ikke planlagt næste sæson, så den kommer formentligt ikke til at starte til oktober, som normalt.
Vi forventer at lægge en plan for næste sæson på generalforsamlingen.
Følg med på vores hjemmeside www.birkerødfilmklub.dk hvor vi annoncerer planerne, når vi ved mere.
Vi forventer også at omdele foldere til de relevante klasser på skolerne i Høsterkøb og Birkerød.

Hav en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen
Birkerød Filmklub for Børn og Unge

 • Gruppe A
Oktober
  Gruppe A Oktober
 • Gruppe B
Oktober
  Gruppe B Oktober
 • Gruppe C
Oktober
  Gruppe C Oktober
 • Gruppe A
November
  Gruppe A November
 • Gruppe B
November
  Gruppe B November
 • Gruppe C
November
  Gruppe C November
 • Gruppe A
December
  Gruppe A December
 • Gruppe B
December
  Gruppe B December
 • Gruppe C
December
  Gruppe C December
 • Gruppe A
Januar
  Gruppe A Januar
 • Gruppe B
Januar
  Gruppe B Januar
 • Gruppe C
Januar
  Gruppe C Januar
 • Gruppe A
Februar
  Gruppe A Februar
 • Gruppe B
Februar
  Gruppe B Februar
 • Gruppe C
Februar
  Gruppe C Februar
 • Gruppe A
Marts
  Gruppe A Marts
 • Gruppe B
Marts
  Gruppe B Marts
 • Gruppe C
Marts
  Gruppe C Marts