Birkerød Film Klub for Børn og Unge arrangerer hvert år at børn i skolerne i Birkerød og Høsterkøb kan komme i biografen og se 6 gode film. Filmene er aldersinddelt i grupper som passer til 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-7 klasse. Filmene vises i Birkerød Bio.

Filmklubben er en forening drevet af frivillige. Foreningen er medlem af DaBUF (Danske Børne og UngdomsFilmklubber).


Nyheder

Der er åbent for tilmelding i uge 34.

Gruppe A åbner mandag 21.august kl. 1800.

Gruppe B åbner tirsdag den 22.august kl. 1800.

Gruppe C åbner onsdag den 23. august kl. 1800.

Sidste frist for alle grupper er torsdag 31 august kl. 1800.

Link til tilmeldning: https://www.flexbillet.dk/birkeroedfilmklub

Vi glæder os til at byde børn og forældre velkommen i Birkerød Biograf.

Ordinær general forsamling afholdes tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 på Mantziusgården i Galleriet.

Hvis man planlægger at deltage i mødet, må man gerne informere bestyrelsen inden af hensyn til indkøb af snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen.      

Skriv til filmklubben3460@gmail.com.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Fremlæggelse af beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Indkomne forslag*

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

6.     Valg af revisor og suppleant

7.     Evt. 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen. 


Vi mangler frivillige, så kom og vær med, så vi kan drive filmklubben videre.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Birkerød Filmklub for Børn og Unge

Nedenstående er sendt til alle medlemmer i dag. 


På grund af Corona nedlukning aflyste vi film i januar måned.

De film er vi nu klar til at vise i maj måned.

De bliver vist fra mandag d. 9. maj til torsdag d. 12. maj.

Det er på den ugedag i er tilmeldt og med film start til sædvanlig tid.

 

Husk desuden at i næste uge skal mandags/fredags holdet i biografen om fredagen, d. 8. april.

Ordinær general forsamling afholdes mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden er derfor:
 • Valg af dirigent og referent
 • Fremlæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Evt.

 • Gruppe A
 • Gruppe A
 • Gruppe A
 • Gruppe A
 • Gruppe A
 • Gruppe A