Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling 2022 blev afholdt på Manztius Gården d. 4. april.

Bestyrelsens beretning, regnskab og referat kan åbnes som PDF på knapperne nedenfor.