Bestyrelsen

På generalforsamlingen 2023 blev følgende valgt til bestyrelsen:

 • Tine Sterup
 • Christian Danielsen
 • Christine Larsen
 • Mie Jacobsen
 • Kurt Engelbrecht
 • Deniz Gøgenur
 • Thomas Akhøj Holtze
 • Nora Zois (nyt medlem)

Revisor

Christine Larsen


Det var ikke den valgte bestyrelses vurdering at det var nok medlemmer til at gennemføre en sæson i filmklubben.
Bestyrelsen søgte derfor flere medlemmer og fandt frem til yderligere fire , som gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet. De blev valgt ind i bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 14. september. Bestyrelsen kan supplere med flere medlemmer i løbet af sæsonnen, jvf. foreningens vedtægter §9. 


Derefter er følgende nu medlemmer af bestyrelsen:
 • Christian Danielsen, kasserer
 • Christian Hildebrandt
 • Christine Larsen
 • Jens Tidemann
 • Malene Benkjær
 • Tine Sterup
 • Trine Veggerby Prior