Bestyrelsen

På generalforsamlingen 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen:

  • Christian Danielsen
  • Christine Larsen
  • Jens Tidemann


Revisor

Christine Larsen


Det var ikke den valgte bestyrelses vurdering at det var nok medlemmer til at gennemføre en sæson i filmklubben.
Bestyrelsen søgte derfor flere medlemmer og fandt frem til yderligere fire , som gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet. De blev valgt ind i bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 14. september. Bestyrelsen kan supplere med flere medlemmer i løbet af sæsonnen, jvf. foreningens vedtægter §9. 


Derefter er følgende nu medlemmer af bestyrelsen:
  • Christian Danielsen, kasserer
  • Christian Hildebrandt
  • Christine Larsen
  • Jens Tidemann
  • Malene Benkjær
  • Tine Sterup
  • Trine Veggerby Prior