Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling 2020 blev afholdt på Manztius Gården d. 16. juni.

Bestyrelsens beretning, regnskab og referat kan åbnes som PDF på knapperne nedenfor.