Birkerød Film Klub for Børn og Unge arrangerer hvert år at børn i skolerne i Birkerød og Høsterkøb kan komme i biografen og se 6 gode film. Filmene er aldersinddelt i grupper som passer til 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-7 klasse. Filmene vises i Birkerød Bio.

Filmklubben er en forening drevet af frivillige. Foreningen er medlem af DaBUF (Danske Børne og UngdomsFilmklubber).


Nyheder

Foreningens generalforsamling afholdes som tidligere annonceret tirsdag d. 16. juni kl. 19.00. 


Generalforsamlingen afholdes på Mantzius gården i Galleriet. Alle foreningens medlemmer er velkomne, men da der stadigvæk er restriktioner på hvor mange der må forsamles, bedes man tilmelde sig ved at skrive på mail: filmklubben3460@gmail.com.

Der er brug for jer, kære Birkerødder.

Vi regner med til efteråret at kunne åbne biografdørene for ca. 1000 filmglade børn, til endnu en sæson i Birkerød Filmklub For Børn og Unge.

Børnefilmklubben er en forening med over 70 år på bagen. Vi har løbende brug for nye medlemmer til bestyrelsen men også frivillige, som har lyst til at se film sammen med de mange glade unger.  

Hvis du er forælder til børn i indskoling eller mellemtrin har vi i særlig grad brug for dig. Men enhver hvis hjerte banker for børnefilm er velkomne.

Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt, hvor vi sørger for alt det praktiske og at der bliver valgt gode film til de forskellige aldersgrupper. Der er en god ånd i bestyrelsen og vi løfter opgaverne i fællesskab.

Kunne du have lyst til at være med, så mød fx op til årets generalforsamling. Der kan du kan møde bestyrelsen og frivillige. Skriv gerne for mere information om arbejdet i foreningen på filmklubben3460@gmail.com.

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00

Grundet Covid-19 situationen ved vi endnu ikke hvor mødet kan finde sted. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at afholde mødet online. Information om sted, samt endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

For at sikre at vi overholder gældende retningslinjer om størrelse på forsamlinger, skal vi bede om at I lige sender en mail til klubben, hvis I har planer om at deltage i mødet. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.

Dagsorden:

• Valg af dirigent og referent

• Fremlæggelse af beretning

• Fremlæggelse af regnskab

• Indkomne forslag*

• Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

• Valg af revisor og suppleant

• Evt.

 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før

Ifølge vedtægterne skal foreningen afholde ordinær generalforsamling i marts eller april måned. Generalforsamlingen skal annonceres med to ugers varsel i lokale blade. 

På grund af Corona virus og myndighedernes anbefalinger omkring forenings aktiviteter, har bestyrelsen valgt at udskyde den ordinære generalforsamling. Der vil blive indkaldt til den snarest muligt efter at foreningen kan genoptage sine aktiviteter.

Dato for generalforsamlingen vil blive annonceret i lokale blade og her på hjemmesiden. 

I forbindelse med filmklubbens forevisninger sælger biografen en blandet slikpose til 10 kroner. Dette giver nogen gange lidt kø problemer omkring kassen. Hvis i som medfølgende forældre gerne vil undgå at hele klassen skal stå i den kø, så kan i forudbestille slikposer til hele klassen. Ring til biografen et par dage før forestillingen og aftal det med dem, så er poserne klar når i kommer. 

 • Gruppe A Oktober
 • Gruppe B Oktober
 • Ternet Ninja
  Gruppe C Oktober
 • Gruppe A November
 • Gruppe B November
 • Gruppe C November
 • Gruppe A + B December
 • Gruppe C December
 • Gruppe A Januar
 • Gruppe B Januar
 • Gruppe C Januar
 • Gruppe A Februar
 • Gruppe B Februar
 • Gruppe C Februar
 • Gruppe A Marts
 • Gruppe B Marts
 • Gruppe C Marts