Indkaldelse til generalforsamling i Birkerød Filmklub for Børn og Unge

Ordinær general forsamling afholdes mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 på Mantziusgården i Galleriet.

Endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - www.birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

Hvis man planlægger at deltage i mødet må man gerne informere bestyrelsen inden, af hensyn til indkøb af snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.


Dagsorden


  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag*
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Evt.

 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Birkerød Filmklub for Børn og Unge