Indkaldelse til General forsamling i Birkerød Film Bio

Ordinær general forsamling afholdes tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 på Mantziusgården i Galleriet.

Hvis man planlægger at deltage i mødet, må man gerne informere bestyrelsen inden af hensyn til indkøb af snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen.      

Skriv til filmklubben3460@gmail.com.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Fremlæggelse af beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Indkomne forslag*

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

6.     Valg af revisor og suppleant

7.     Evt. 

*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen. 


Vi mangler frivillige, så kom og vær med, så vi kan drive filmklubben videre.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Birkerød Filmklub for Børn og Unge