Generalforsamlingen 2020 udskydes

Ifølge vedtægterne skal foreningen afholde ordinær generalforsamling i marts eller april måned. Generalforsamlingen skal annonceres med to ugers varsel i lokale blade. 

På grund af Corona virus og myndighedernes anbefalinger omkring forenings aktiviteter, har bestyrelsen valgt at udskyde den ordinære generalforsamling. Der vil blive indkaldt til den snarest muligt efter at foreningen kan genoptage sine aktiviteter.

Dato for generalforsamlingen vil blive annonceret i lokale blade og her på hjemmesiden.