Generalforsamling indkaldelse

Tre medlemmer forlader filmklubben’s bestyrelse ved denne generalforsamling. Vi har derfor brug for nye kræfter i bestyrelsen, hvis vi også i kommende år skal kunne åbne biografdørene for mere end 1000 glade børn.

Børnefilmklubben er en forening med over 70 år på bagen.

Hvis du er forælder til børn i indskoling eller mellemtrin har vi i særlig grad brug for dig. Men enhver hvis hjerte banker for børnefilm er velkommen.

Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt, hvor vi sørger for alt det praktiske og at der bliver valgt gode film til de forskellige aldersgrupper. Der er en god ånd i bestyrelsen og vi løfter opgaverne i fællesskab.

Foreningen har frivillige som hjælper med det praktiske i forbindelse med forestillingerne i biografen.

Kunne du have lyst til at være med (enten i bestyrelsen eller som frivillig), så mød op til årets generalforsamling. Der kan du kan møde bestyrelsen og frivillige. Skriv gerne for mere information om arbejdet i foreningen på filmklubben3460@gmail.com.Indkaldelse til generalforsamling i Birkerød Filmklub for Børn og Unge

Ordinær general forsamling afholdes onsdag den 1. september 2021 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Generalforsamlingen er udsat fra foråret grundet COVID-19 restriktioner.

Information om specifikt lokale på Mantzius gården, samt endelig dagsorden vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside - www.birkeroedfilmklub.dk - en uge før mødet.

Der er ikke Corona restriktioner for denne type arrangementer mere, men vi ville blive glade hvis I sender en mail til klubben, hvis I har planer om at deltage i mødet, da der serveres snacks og lidt at drikke til generalforsamlingen. Skriv til filmklubben3460@gmail.com.Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Fremlæggelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag*
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • Evt.
*Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.