Generalforsamling - dagsorden

Ordinær general forsamling afholdes mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 på Mantzius gården.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden er derfor:
  • Valg af dirigent og referent
  • Fremlæggelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • Evt.