General forsamling 2021

Foreningen afholdt generalforsamling på Mantzius gården d. 1. september.
Bestyrelsens beretning, regnskab og referat kan læses her:
Generalforsamling 2021 (birkeroedfilmklub.dk)

Den nyvalgte bestyrelse kan ses her:
Bestyrelsen (birkeroedfilmklub.dk)

B
estyrelsen går snarest i gang med at planlægge den kommende sæson. Program, information om indmeldelse, mm. vil blive annonceret her på hjemmesiden når det er klar.