Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt på Manztius Gården d. 4. april.

Dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og referat kan åbnes som PDF på knapperne nedenfor.